Day: February 19, 2020

#BUDAYA JAWA

Ajian Kelonan Pangruwating Asmara

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Ajian Kelonan Pangruwating AsmaraNalika nonton twitter jebul wong-wong lagi padha rame, yaiku rame urusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU-ne jenenge Ketahanan Keluarga, nanging njerone dilalah ana ukara bab senggaman (sex), utamane tumindak sanggaman nganggo tata cara BDSM (bondage, disipcine, dominance, submission, […]