Day: February 27, 2020

#BUDAYA JAWA

Ngelingi Maestro – Ki Dhalang Hadi Sugito

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Ki Hadi Sugito kawentar minangka dhalang sing duweni kakuwatan ing babagan nyuwara lan pocapan. Carane main dhalang sarana nganggo basa-basa Jawa ‘rakyat’ gampang disenengi masyarakat amerga bisa dimangerteni. Senadyan kaya mengkono, Ki Hadi Sugito tetep nyekel paugeran pewayangan. Kaya ta […]