Nelateni Narratologi Jawa 2: Suspense lan Surprise Sajroning Cerkak ‘Lotre’ Karya Ismoe Ranto

nDilalah founder Jawasastra Culture Movement. Pecinta sastra Jawa, novel grafis, dan pengetahuan ekologi tapi tidak yakin dalam hal praktek lapangan. Penggembala dosa.
Gombalamoh

Seri tulisan kanggo sarana sinau narratologi sing nomer loro iki ora njagakake website, nanging saka kalawarti asli. Jalaran bar jaluk dikirimi potone kalawan ibu dhek…

View More Nelateni Narratologi Jawa 2: Suspense lan Surprise Sajroning Cerkak ‘Lotre’ Karya Ismoe Ranto