Day: June 14, 2020

#SASTRA

Nelateni Narratologi Jawa 2: Suspense lan Surprise Sajroning Cerkak ‘Lotre’ Karya Ismoe Ranto

nDilalah founder Jawasastra Culture Movement. Pecinta sastra Jawa, novel grafis, dan pengetahuan ekologi tapi tidak yakin dalam hal praktek lapangan. Penggembala dosa.
Gombalamoh
Latest posts by Gombalamoh (see all)

Seri tulisan kanggo sarana sinau narratologi sing nomer loro iki ora njagakake website, nanging saka kalawarti asli. Jalaran bar jaluk dikirimi potone kalawan ibu dhek Minggu wingi. Ibu langsung ngirimi rong judhul cerkak sing bisa daknggo sinau nelateni narratologi Jawa […]