Day: June 20, 2020

#CERKAK

Nalika Gagat Enjang

Lair ing Blitar taun 1996. Ngrampungake sekolah TK-SMA ing Kediri. Taun 2017 kasil lulus kuliyah S-1. Kenalan lan kasmaran karo fiksi Basa Jawa nalika kuliyah ing Surabaya. Dina-dinane saiki diisi karo pegaweyan kang raket karo urusan moral(mulang), ngarang, lan sinau. Tulisan-tulisane uga dipajang ing blog pribadine https://www.prayogayofi.blogspot.com/ utawa 081357627240
Yofi Prayoga
Latest posts by Yofi Prayoga (see all)

Hawa adhem wis ngrungkeb awakku sawetara suwene. Kulit tuwa iki sajake pancen wis ora kuwat ngempet adhem sing tuwuh saka silire angin wengi. Mapagake Subuh, lumrahe wong mesthi mapan mureb, turu ing kasure dhewe-dhewe. Nanging ora kaya ngono sing daklakoni. […]