Day: July 4, 2020

#CERKAK

Ulang Tahun

Sastrawan Jawa asal Grobogan yang juga guru Bahasa Jawa di SMP N 1 Grobogan
Fajrin Dwi Artika
Latest posts by Fajrin Dwi Artika (see all)

Angin kang tumiyup sansaya krasa atis ing awak. Swara jangkrik krak krik krak krik sing kaprungu wiwit mau kaya kidung ing wayah wengi. Pandom jam nuduhake angka 22.15 nanging Rina isih panggah melek. Mbuh apa kang lagi dipikirake. Dheweke mung […]