Dulur-dulur Jawasastra Nulis merenungkan karya Sapardi Djoko Damono. Kami mencoba mengalihbahasakan puisi-puisi Sapardi Djoko Damono

aku pengin anresnani sliramu kanthi

prasaja;

lumantar tembung kang nora sempet

kaucapake

kayu marang dahana

kang ndadekake awu


aku pengin anresnani sliramu kanthi

prasaja

kanthi sandhi asma kang nora sempet

kaucapake

megha marang udan

kang ndadeake sirna

Puisi Asal

Sumber: Googlereads
Kirana Larasati
Latest posts by Kirana Larasati (see all)