Asmara Sandyakala

Ada tiga judul geguritan yang digubah Kevin Meinandoval. Gurit pertama tentang hubungan antara anak dengan orang tua, gurit kedua tentang asmara, dan terakhir adalah rahasia sandi asma.

DENE BISA MALES APA

Tumulia bekti mring ibu lan bapa
Yekti sakarone lantaran kita dumadya
Teka bisa lair ana ing jagad raya
Denya linabuhan lara lan lapa

Iku mono pancen nyata
Aja lali dahat karo den sih tresna
Saka ibu bapa tan bisa mundhut piwalesira

Pikiren kanthi temen dene bisa males apa
Kabeh wus dadi kang sanyata
Tan ana liya amung piwalesira

Yeku mbangun miturut karsane wong tuwa
Dimen padhang ingkang rinipta
Mring Gusti Kang Maha Mulya


Wewayangan ing Sandyakala

Sun upadi wewayanganiraing wanci sandyakala
Sanapase akasa kang kadi teja dahana

Gya bagaskara wali tumuju papanira
Kairing lawan endahing aksara geguritan

Aneng sajerone wewayanganira
Dhuh kenya kang teka ing kala sandyawela
Wewayanganira kapiles telenging nala

Anglir maruta sakala niyup puspane asmara
Nedya sun dhedher jroning kalbu kang sanyata

Sanadyan endahe rembulan ngantya sun jarna

Kenya Sandyakala. Sumber: Kevin Meinandoval

Asmaradana

Kekidung murih sesanti
Pinuju maring kang Kwasa
Mesu brata sak kuwate
Ing donya mung gilir laya

Nandura becik ngasama
Donya iku mung asamun
Paleson yekti ngakherat

Penggalihen kang sayekti
Gineman tansah dijaga
Ngopeni tindak-tanduke

Hangnam sasolahe bawa
Daya mring luhure asma
Ningkah becik dadi laku
Ratib marang ingkang Kwasa


Kevin Meinandoval

Dunung ing Pengging, Banyudono, Boyolali. @kevinmeinandoval (Javanisme)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: