Author: admin

Mesthine Bumi Iku Bunder (2-2) Part 1

Jenenge Sang Ismaya wis malih Isman. Jenenge Dewi Pertiwi wis salin Siti. Saiki Sang Ismaya kalawan Dewi Pertiwi lagi mabur ing angkasa. Mudhun alon-alon saka arga Pawitra. Nglewati omah-omah lamun sawah. Srengenge mencorong padhang, nabrak sekabehane titah. Katon Bathara Bayu lagi angon awan. Ora nggawa swasana ati sing lagi ala, mulane ora ana mendhung sing […]

Mesthine Bumi Iku Bunder (1-2)

Dhawuh Sang Hyang Sakwise Sang Hyang Jagad nyiptakake bumi, ora let suwe banjur para dewa dikon mudhun ngiseni bumi. Ana sing dipasrahi babagan lemah, segara, geni, maruta, lan liya-liyane. Kabeh dewa entuk pakaryan dhewe-dhewe. Ora ana dewa sing nganggur njuk mbukak sribulenser, linkedin, utawa pesbuk,  nggo golek gaweyan gaji UMR amerga pengine work from sky!! […]

Back To Top