Eko Merapi

Eko Wahyudi Merapi Asring nulis guritan nggunakake jeneng singlon Kinanti Ayano. Mbabar antologi geguritan kanthi tenger Prasasti (2014). Serat (2016) antologi gurit bebarengan para penulis ing Kongres Sastra Jawa IV, lan Lathi (2020). Manggon ing Kebumen kawitan 2006. Aktif gabung ing komunitas Lisong (Lingkar Sastra Gombong) lan FPK (Forum Penulis Kebumen). Sesambungan klawan penulis lumantar nomer WA 085385922898 utawa IG: eko_wahyudi77. Facebook : Eko Wahyudi Merapi