Fajrin Dwi Artika

Sastrawan Jawa asal Grobogan yang juga guru Bahasa Jawa di SMP N 1 Grobogan
#CERKAK

Ulang Tahun

Angin kang tumiyup sansaya krasa atis ing awak. Swara jangkrik krak krik krak krik sing kaprungu wiwit mau kaya kidung ing wayah wengi. Pandom jam nuduhake angka 22.15 nanging Rina isih panggah melek. Mbuh apa kang lagi dipikirake. Dheweke mung […]

#CERKAK

Dhuwit

Wengine sansaya lingsir. Wong-wong wis padha nututi impene dhewe-dhewe. Nanging Bu Min isih klisikan ora bisa meremake mripat. Sanajan awake krasa kesel amarga nyambut gawe wiwit mruput nganti tekan sore. Sajak ana prakara kang dipikir. “Ana apa ta Bune, kok […]