Impian Nopitasari

Sawerna tulisane wus kapacak ing medhia lokal lan nasional. Tulisan abasa Jawane wus kapacak ing majalah Panjebar Semangat, Jaya Baya, Djaka Lodang, rubrik Jagad Jawa Solopos, rubrik Mekarsari Kedaulatan Rakyat, majalah Jemparing, majalah Garis Bawah, majalah Utusan, majalah Swaratama lan maneka warna antologi. Cerkak-e Balone Sutejo dadi juara 1 Lomba Nulis cerita Cekak Dinas Kebudayaan Surakarta 2017, cerkak-e Bakpao Meilin kasil dadi Juara Harapan 1 Lomba Nulis Cerita Cekak Yayasan Karmel Keuskupan Malang 2018 lan cerkak-e Sang Waranggana Tayub kepilih dadi Pemenang 5 Besar Sayembara Menulis Cerita Cekak Sanggar Sastra Triwida 2020. Buku kang wus kababar yaiku kumpulan cerita cekak Kembang Pasren, kababar September 2017 dening Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta lan wacan bocah Si Jlitheng: Dongeng Bocah Abasa Jawa kababar dening Penerbit Babon, Boyolali. Asli Wirosari, Grobogan lan nunut golek upa ing Surakarta. Bisa sesambungan lumantar email pitanopi@gmail.com utawa instagram lan twitter @dreamy091_