jiwajawasastra

Admin gonta-ganti cek
#ARTIKEL

Ngincipi Konsep Reinkarnasi Budaya Jawa

Aiko Gibo, praktisi supranatural kondhang saka Jepang, sajroning bukune Finding Your Guardian Spirit (2003), nyeratake pengalamane nglakoni proses ‘ngraga suksma’ nalika turu tanpa disengaja. Digambarake nek awake mumbul, banjur bisa nyawang badhane sing isih mapan ing dhuwur kasur.  Dumadakan, saka […]

#ARTIKEL

Kitab Babon Mitologi Gunung

Lagi usum para ahli bidang mistik Jawa utawa sing ngaku indigo padha duwe panerawangan bab akitipitas gunung-gunung lan sambung rapete kalawan mitos Jawa. Klebu mitos (waca: sastra) lisan lan tulis, kaya ta Sabdo Palon uga Jangka Jayabaya. Nanging, sempet ana […]

#ARTIKEL

Regane Walanda Jaluk Pangapura

Raja Walanda Willem-Alexander lan bojone, Ratu Maxima mara menyang Indonesia tanggal 11 Maret 2020 wingi. Nalika teka ing Indonesia, Raja Walanda kuwi banjur muni sajroning pidatone menawa jaluk pangapura marang Indonesia amerga ing jaman rikala semana wis gawe sengsara lan […]

#BUDAYA JAWA

Ajian Kelonan Pangruwating Asmara

Ajian Kelonan Pangruwating AsmaraNalika nonton twitter jebul wong-wong lagi padha rame, yaiku rame urusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU-ne jenenge Ketahanan Keluarga, nanging njerone dilalah ana ukara bab senggaman (sex), utamane tumindak sanggaman nganggo tata cara BDSM (bondage, disipcine, dominance, submission, […]