Default image

jiwajawasastra

Admin gonta-ganti cek

Murcaning Asthabrata Saka Negara

Jenenge manungsa mesthi duwe lali lan luput. Lali, nalika ora kelingan babar blas. Luput, ngerti nek salah nanging tetep nindakake tumindak sing sakjane salah amerga kahanan. Apa ana manungsa sing ora bisa lali tur ora bisa luput ing matane wong…

Ngincipi Konsep Reinkarnasi Budaya Jawa

Aiko Gibo, praktisi supranatural kondhang saka Jepang, sajroning bukune Finding Your Guardian Spirit (2003), nyeratake pengalamane nglakoni proses ‘ngraga suksma’ nalika turu tanpa disengaja. Digambarake nek awake mumbul, banjur bisa nyawang badhane sing isih mapan ing dhuwur kasur.  Dumadakan, saka…

Nabi Rasa Jawa; Elemen Banyu Nabi Khidir

(Tulisan Nabi Rasa Jawa iki bakal digawe seri. Mbabarake Nabi-Nabi miturut agama Islam sing dipercaya duweni daya langsung tumraping budaya Jawa. Ditilik nganggo wewacan mitos lan teks sakumpama ana tulisan teks sing akeh aweh wedharan) Minangka wong Jawa sing ngugemi…

PEGON TANDHA SUGIHING BUDAYA JAWA

Isih akeh wong Jawa sing ora bisa nampa tekane Islam ing tlatah Jawa. Kandhane, Islam marai wong Jawa kelangan Jawane banjur malih niru tumindak wong Arab. Panemu kaya mengkene bisa pener, menawa pancen sing dituju kuwi wong ekstrimis Islam. Nanging…

Kitab Babon Mitologi Gunung

Lagi usum para ahli bidang mistik Jawa utawa sing ngaku indigo padha duwe panerawangan bab akitipitas gunung-gunung lan sambung rapete kalawan mitos Jawa. Klebu mitos (waca: sastra) lisan lan tulis, kaya ta Sabdo Palon uga Jangka Jayabaya. Nanging, sempet ana…

Regane Walanda Jaluk Pangapura

Raja Walanda Willem-Alexander lan bojone, Ratu Maxima mara menyang Indonesia tanggal 11 Maret 2020 wingi. Nalika teka ing Indonesia, Raja Walanda kuwi banjur muni sajroning pidatone menawa jaluk pangapura marang Indonesia amerga ing jaman rikala semana wis gawe sengsara lan…

Ke-wagu-an Sastra Indonesia Mungguhe Sastra Jawa

Lagi wae instagrame Gramedia ngunggah poto daptar para sastrawan Indonesia sing banjur diarani ‘Pujangga Dari Generasi ke Generasi’. Pancen Gramedia ora nyebut menawa kuwi daptar para sastrawan sing paling duwe pengaruh tumrap generasine dhewe-dhewe. Nanging, saben angka generasi mung dipilih…

Ngelingi Maestro – Ki Dhalang Hadi Sugito

Ki Hadi Sugito kawentar minangka dhalang sing duweni kakuwatan ing babagan nyuwara lan pocapan. Carane main dhalang sarana nganggo basa-basa Jawa ‘rakyat’ gampang disenengi masyarakat amerga bisa dimangerteni. Senadyan kaya mengkono, Ki Hadi Sugito tetep nyekel paugeran pewayangan. Kaya ta…

Ajian Kelonan Pangruwating Asmara

Ajian Kelonan Pangruwating AsmaraNalika nonton twitter jebul wong-wong lagi padha rame, yaiku rame urusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU-ne jenenge Ketahanan Keluarga, nanging njerone dilalah ana ukara bab senggaman (sex), utamane tumindak sanggaman nganggo tata cara BDSM (bondage, disipcine, dominance, submission,…

Ruwat Sukerta; Sebuah Ritus Pembebas Kesialan

Monsieur de Villefort ditimpa kesialan yang datang secara bertubi-tubi. Pertama mertuanya, Marquis of Saint-Meran, mati karena serangan kejang. Berikutnya, pembantunya yang bernama Barrois juga mati dengan cara yang sama, dan terakhir ia kehilangan putrinya, Valentine, dari istrinya yang pertama. Kesedihan…