Default image

Restu El Tungguri

Jenenge sing asli Dhiya Restu Putra. Bocah saka Wonogiri sing nembe ajar nulis cerkak karo geguritan. Dheweke kalebu mahasiswa Sastra Daerah UNS. Akun media sosiale ana IG: @restueltungguri