Author

Rapal Mantra Jagading Asmara
Rapal Mantra Jagading Asmara

Geguritan tandha tresna lan asmara marang jagad bhawana madyapada. Amedharake sesambungan antara janma lawan gumelaring ruh Triloka. Piweling uga caritaning laku sasama titah Sang Panata

Patining Ati
Patining Ati

Ana tresna sing lagi bisa kawedhar sarana wutahing rah sakdhuwuring lemah. Cerkak iki bakal aweh pepeteng marang sapa wae sing golek wujuding tresna.

Katresnan Cap Bathang
Katresnan Cap Bathang

Mereka mengancam kita. Kita berdua yang sedang bertengkar hebat tentang realitas, imajinasi, transendensi, imanensi, dan kedalaman falsafah ekologi. Lantas, siapa yang nantinya mati?