Author

Lori kang Nyekseni
Lori kang Nyekseni

Akeh kedadeyan sing ngowahi manungsa. Kanca lan rasa tresna sewates tetenger yen awak dhewe dudu kewan. Sesambungan apa wae ora ana sing langgeng selawase. Cerkak iki bisa diarani cerkak episodik.

Kirno
Kirno

Pentigraf (cerpen tiga paragraf) sing mbukak pangerten menawa dadi bakul crita kuwi angel lelabuhane.

Nalika Gagat Enjang
Nalika Gagat Enjang

Hawa adhem wis ngrungkeb awakku sawetara suwene. Kulit tuwa iki sajake pancen wis ora kuwat ngempet adhem sing tuwuh saka silire angin wengi. Mapagake Subuh, lumrahe wong mesthi mapan mureb, turu ing kasure dhewe-dhewe. Nanging ora kaya ngono sing daklakoni. Aku terus mancal gas, mobil tuwa iki daknggo kanca saben wengi, luru rejeki. Ing pinggir... » read more