#ARTIKEL

Lakon Matine Gusti Allah

nDilalah founder Jawasastra Culture Movement. Pecinta sastra Jawa, novel grafis, dan pengetahuan ekologi tapi tidak yakin dalam hal praktek lapangan. Penggembala dosa.
Gombalamoh
Latest posts by Gombalamoh (see all)

Kira-kira antarane taun 1950 nganti 1964, seni pertunjukan Jawa utamane ludruk lan kethoprak nemoni wujuding kesenian tradisi Jawa sing beda banget kaya dene umume. Ludruk lan kethoprak dudu meneh namung sarana kanggo aweh tuntunan utawa piwulang sejarah, nanging malih dadi […]