ARTIKEL
ARTIKEL

Lakon Matine Gusti Allah

nDilalah founder Jawasastra Culture Movement. Pecinta sastra Jawa, novel grafis, dan pengetahuan ekologi tapi tidak yakin dalam hal praktek lapangan. Penggembala dosa.
Gombalamoh
Latest posts by Gombalamoh (see all)

Kira-kira antarane taun 1950 nganti 1964, seni pertunjukan Jawa utamane ludruk lan kethoprak nemoni wujuding kesenian tradisi Jawa sing beda banget kaya dene umume. Ludruk …

Pancarekasa Kasile Pancasila

Sasi Juni, tanggal siji, taun 1945, Soekarno entuk giliran kanggo nguntabake gagasan bab golek dhasaring negara. Rong dina sakdurunge, M. Yamin, Soepomo, lan liya-liyane. Dina …

Murcaning Asthabrata Saka Negara

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Jenenge manungsa mesthi duwe lali lan luput. Lali, nalika ora kelingan babar blas. Luput, ngerti nek salah nanging tetep nindakake tumindak sing sakjane salah amerga …

Ngincipi Konsep Reinkarnasi Budaya Jawa

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Aiko Gibo, praktisi supranatural kondhang saka Jepang, sajroning bukune Finding Your Guardian Spirit (2003), nyeratake pengalamane nglakoni proses ‘ngraga suksma’ nalika turu tanpa disengaja. Digambarake …

Dewi Lathi Lair ing Jaman Wilwatiktok

Tanggal 28 Februari 2020, Weird Genius nguncalake single lagu sing judhule Lathi. Banjur sing dipasrahi nggo nyanyi yaiku Sara Fajira, salah siji penyanyi saka tlatah …