ARTIKEL
ARTIKEL

Pancarekasa Kasile Pancasila

Sasi Juni, tanggal siji, taun 1945, Soekarno entuk giliran kanggo nguntabake gagasan bab golek dhasaring negara. Rong dina sakdurunge, M. Yamin, Soepomo, lan liya-liyane. Dina …

Murcaning Asthabrata Saka Negara

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Jenenge manungsa mesthi duwe lali lan luput. Lali, nalika ora kelingan babar blas. Luput, ngerti nek salah nanging tetep nindakake tumindak sing sakjane salah amerga …

Ngincipi Konsep Reinkarnasi Budaya Jawa

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Aiko Gibo, praktisi supranatural kondhang saka Jepang, sajroning bukune Finding Your Guardian Spirit (2003), nyeratake pengalamane nglakoni proses ‘ngraga suksma’ nalika turu tanpa disengaja. Digambarake …

Dewi Lathi Lair ing Jaman Wilwatiktok

Tanggal 28 Februari 2020, Weird Genius nguncalake single lagu sing judhule Lathi. Banjur sing dipasrahi nggo nyanyi yaiku Sara Fajira, salah siji penyanyi saka tlatah …

Tata Krama Kuwi Fatamorgana

Sakdurunge nyinaoni babagan kawruh Jawa saka pirang-pirang aspek, embuh kuwi bab kesenian utawa sastra utawa kebatinan, mesthi sing dibanggakake dhisik kuwi aspek perilaku utawa tata …

Nabi Rasa Jawa; Nabi Sulaiman lan Daya Linuwih Aji Darma

(Tulisan Nabi Rasa Jawa iki bakal digawe seri. Mbabarake Nabi-Nabi miturut agama Islam sing dipercaya duweni daya langsung tumraping budaya Jawa. Ditilik nganggo wewacan mitos …

Tresnamu Marang Didi Kempot; Tenanan Apa Mung Manut Tren?

Trenyuh rasane | Ra kuwat ngampet eluhku | Nggrantes, nangis jroning atiku | Lemes awakku kaya ilang balungku | Peteng ndhedhet sing ana jroning mripatku …

Nabi Rasa Jawa; Elemen Banyu Nabi Khidir

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

(Tulisan Nabi Rasa Jawa iki bakal digawe seri. Mbabarake Nabi-Nabi miturut agama Islam sing dipercaya duweni daya langsung tumraping budaya Jawa. Ditilik nganggo wewacan mitos …

PEGON TANDHA SUGIHING BUDAYA JAWA

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Isih akeh wong Jawa sing ora bisa nampa tekane Islam ing tlatah Jawa. Kandhane, Islam marai wong Jawa kelangan Jawane banjur malih niru tumindak wong …