#ARTIKEL

Kitab Babon Mitologi Gunung

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Lagi usum para ahli bidang mistik Jawa utawa sing ngaku indigo padha duwe panerawangan bab akitipitas gunung-gunung lan sambung rapete kalawan mitos Jawa. Klebu mitos (waca: sastra) lisan lan tulis, kaya ta Sabdo Palon uga Jangka Jayabaya. Nanging, sempet ana […]

#ARTIKEL

Wong Jawa Hamba Sastra

Latest posts by admin (see all)

Embuh ngapa, anane kahanan pageblug korona bebarengan kalawan kedadeyan alam sing maneka warna. Kaya ta erupsi gunung, gempa, tsunami cilik, nganti kobongan. Sakjane ora mung mbarengi kedadeyan alam nanging uga mbarengi metune wabah-wabah lawas biyen kaya ta Hanta, Flu Babi, […]

#ARTIKEL

Konspirasi Jawa Klawan Spiritualitas Jawa

Latest posts by admin (see all)

Taun iki, taun 2020, rasane pancen kebak susah. Senadyan akeh kahanan sing marakake susah, tetep ana sakperkara utawa luwih sing marai manungsa nemu rasa bungah. Perkara bungah lan susah kaya dene dhuwit picis. Gathuk tur ora uwal antara siji uga […]

#ARTIKEL

Tips Nulis Basa Jawa

Latest posts by admin (see all)

Ing jaman saiki, tantangan kanggo cah enom Jawa sakliyane nyinau basa manca yaiku nyinau basa daerahe dhewe-dhewe. Pancen ing Nusantara iki tradisi lisan biyen luwih kuwat tinimbang tradisi tulise, nanging ora banjur babar blas ora ana tradisi tulis. Lha awak […]

#ARTIKEL

Regane Walanda Jaluk Pangapura

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Raja Walanda Willem-Alexander lan bojone, Ratu Maxima mara menyang Indonesia tanggal 11 Maret 2020 wingi. Nalika teka ing Indonesia, Raja Walanda kuwi banjur muni sajroning pidatone menawa jaluk pangapura marang Indonesia amerga ing jaman rikala semana wis gawe sengsara lan […]

#ARTIKEL

Bucin Legendaris Tlatah Jawa

Latest posts by admin (see all)

Ing jaman sing sansaya ora mbejaji iki, mecungul meneh istilah aneh yaiku Bucin. Ngertiku malah teka adhiku, sakbanjure lagi weruh kanthi dhong sakwise nyawang postingan-postingan ing sosial media bab apa ta bucin kuwi. Sok-sok rupa video nalika cah lanang ngrayu […]

#ARTIKEL

Pelet Dudu Tandha Tresna

Latest posts by admin (see all)

Dhisik ana ing omah dhewe kerep keprungu lan ngerti dhewe praktek kanca-kanca sing main pelet. Nalika pindhah Yogyakarta, wis suwe ora krungu meneh crita mistik pelet kaya mengkono. Nganti cedhak-cedhak dina iki ana kanca sing crita nek pacare kancane kecanthol […]

#ARTIKEL

Keraton Jawa sing Dudu Anyar

Latest posts by admin (see all)

Dhek wingi kae sempet ana ontran-ontran, yaiku ngadege Kraton Agung Sejagat ing dhaerah Purworejo, Jawa Tengah. Durung entek angete, ujug-ujug ana warta meneh nek ing Jawa Barat ana Kraton Sunda Empire. Antarane Kraton Agung Sejagat lan Sunda Empire padha-padha ngaku […]