Nabi Rasa Jawa; Nabi Sulaiman lan Daya Linuwih Aji Darma

(Tulisan Nabi Rasa Jawa iki bakal digawe seri. Mbabarake Nabi-Nabi miturut agama Islam sing dipercaya duweni daya langsung tumraping budaya Jawa. Ditilik nganggo wewacan mitos…

View More Nabi Rasa Jawa; Nabi Sulaiman lan Daya Linuwih Aji Darma

Tresnamu Marang Didi Kempot; Tenanan Apa Mung Manut Tren?

Trenyuh rasane | Ra kuwat ngampet eluhku | Nggrantes, nangis jroning atiku | Lemes awakku kaya ilang balungku | Peteng ndhedhet sing ana jroning mripatku…

View More Tresnamu Marang Didi Kempot; Tenanan Apa Mung Manut Tren?

Nabi Rasa Jawa; Elemen Banyu Nabi Khidir

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

(Tulisan Nabi Rasa Jawa iki bakal digawe seri. Mbabarake Nabi-Nabi miturut agama Islam sing dipercaya duweni daya langsung tumraping budaya Jawa. Ditilik nganggo wewacan mitos…

View More Nabi Rasa Jawa; Elemen Banyu Nabi Khidir

PEGON TANDHA SUGIHING BUDAYA JAWA

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Isih akeh wong Jawa sing ora bisa nampa tekane Islam ing tlatah Jawa. Kandhane, Islam marai wong Jawa kelangan Jawane banjur malih niru tumindak wong…

View More PEGON TANDHA SUGIHING BUDAYA JAWA

Golek Tandha Wong Jawa Ilang Jawane

Gusti Allah maringi manungsa rasa jengkel kuwi supaya manungsa bisa mbedakake, ngendi sing miturut dheweke pener lan ora, anggere rasa jengkel mau pancen duweni dhasar…

View More Golek Tandha Wong Jawa Ilang Jawane

Kitab Babon Mitologi Gunung

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Lagi usum para ahli bidang mistik Jawa utawa sing ngaku indigo padha duwe panerawangan bab akitipitas gunung-gunung lan sambung rapete kalawan mitos Jawa. Klebu mitos…

View More Kitab Babon Mitologi Gunung

Konspirasi Jawa Klawan Spiritualitas Jawa

Taun iki, taun 2020, rasane pancen kebak susah. Senadyan akeh kahanan sing marakake susah, tetep ana sakperkara utawa luwih sing marai manungsa nemu rasa bungah.…

View More Konspirasi Jawa Klawan Spiritualitas Jawa

Regane Walanda Jaluk Pangapura

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Raja Walanda Willem-Alexander lan bojone, Ratu Maxima mara menyang Indonesia tanggal 11 Maret 2020 wingi. Nalika teka ing Indonesia, Raja Walanda kuwi banjur muni sajroning…

View More Regane Walanda Jaluk Pangapura