ARTIKEL
ARTIKEL

Regane Walanda Jaluk Pangapura

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Raja Walanda Willem-Alexander lan bojone, Ratu Maxima mara menyang Indonesia tanggal 11 Maret 2020 wingi. Nalika teka ing Indonesia, Raja Walanda kuwi banjur muni sajroning …

Bucin Legendaris Tlatah Jawa

Ing jaman sing sansaya ora mbejaji iki, mecungul meneh istilah aneh yaiku Bucin. Ngertiku malah teka adhiku, sakbanjure lagi weruh kanthi dhong sakwise nyawang postingan-postingan …

Keraton Jawa sing Dudu Anyar

Dhek wingi kae sempet ana ontran-ontran, yaiku ngadege Kraton Agung Sejagat ing dhaerah Purworejo, Jawa Tengah. Durung entek angete, ujug-ujug ana warta meneh nek ing …