BUDAYA JAWA

#BUDAYA JAWA

Ngelingi Maestro – Ki Dhalang Hadi Sugito

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Ki Hadi Sugito kawentar minangka dhalang sing duweni kakuwatan ing babagan nyuwara lan pocapan. Carane main dhalang sarana nganggo basa-basa Jawa ‘rakyat’ gampang disenengi masyarakat amerga bisa dimangerteni. Senadyan kaya mengkono, Ki Hadi Sugito tetep nyekel paugeran pewayangan. Kaya ta […]

#BUDAYA JAWA

Ajian Kelonan Pangruwating Asmara

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Ajian Kelonan Pangruwating AsmaraNalika nonton twitter jebul wong-wong lagi padha rame, yaiku rame urusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU-ne jenenge Ketahanan Keluarga, nanging njerone dilalah ana ukara bab senggaman (sex), utamane tumindak sanggaman nganggo tata cara BDSM (bondage, disipcine, dominance, submission, […]