BUDAYA JAWA
BUDAYA JAWA

Ngelingi Maestro – Ki Dhalang Hadi Sugito

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Ki Hadi Sugito kawentar minangka dhalang sing duweni kakuwatan ing babagan nyuwara lan pocapan. Carane main dhalang sarana nganggo basa-basa Jawa ‘rakyat’ gampang disenengi masyarakat …

Ajian Kelonan Pangruwating Asmara

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Ajian Kelonan Pangruwating AsmaraNalika nonton twitter jebul wong-wong lagi padha rame, yaiku rame urusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU-ne jenenge Ketahanan Keluarga, nanging njerone dilalah ana …

Ruwat Sukerta; Sebuah Ritus Pembebas Kesialan

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Monsieur de Villefort ditimpa kesialan yang datang secara bertubi-tubi. Pertama mertuanya, Marquis of Saint-Meran, mati karena serangan kejang. Berikutnya, pembantunya yang bernama Barrois juga mati …

Literatur Djawa; Pusaka Djamus Kalimasada

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Maca utawa krungu tembung Pusaka Djamus Kalima Usada utawa Jamus Kalimasada mesthi kelingan menawa pusaka kuwi duwekke Prabu Puntadewa. Kalimasada kuwi gegagamaning jawata arupa buku sakral.   Kanggo prelune …

Majapahit Boyongan Menyang Gunungkidul

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

“Tilik Weruh Nomor Telu” Teka Artikele Andi Putranto, Pandangan Masyarakat Gunung Kidul Terhadap Pelarian Majapahit Sebagai Leluhurnya (Kajian Atas Data Arkeologi dan Antropologi), ing Jurnal Humaniora, …

Antasena Warah

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

  “Tilik Weruh Nomor Loro” Teka Artikele Aris Wahyudi, Lakon Laire Antasena; Konsep “Jembar Tanpa Pagut” dalam Tradisi Wayang Ngayogyakarta, ing Jurnal Resital, Vol.12 No.1, Juni, …