BUDAYA JAWA

#BUDAYA JAWA

Literatur Djawa; Pusaka Djamus Kalimasada

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Maca utawa krungu tembung Pusaka Djamus Kalima Usada utawa Jamus Kalimasada mesthi kelingan menawa pusaka kuwi duwekke Prabu Puntadewa. Kalimasada kuwi gegagamaning jawata arupa buku sakral.   Kanggo prelune dakwah Islam, wong Islam percaya nek Kalimasada dianggep wujuding kalimah syahadat, sing mawujudake yaiku Kanjeng Sunan […]

#BUDAYA JAWA

Majapahit Boyongan Menyang Gunungkidul

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

“Tilik Weruh Nomor Telu” Teka Artikele Andi Putranto, Pandangan Masyarakat Gunung Kidul Terhadap Pelarian Majapahit Sebagai Leluhurnya (Kajian Atas Data Arkeologi dan Antropologi), ing Jurnal Humaniora, Vol.15 No.2, Juni 2003 || AJA NGLAKONI PAGLIASI || Tulisan sing disuguhake iki njupuk inti artikel. Nek […]

#BUDAYA JAWA

Antasena Warah

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

  “Tilik Weruh Nomor Loro” Teka Artikele Aris Wahyudi, Lakon Laire Antasena; Konsep “Jembar Tanpa Pagut” dalam Tradisi Wayang Ngayogyakarta, ing Jurnal Resital, Vol.12 No.1, Juni, 2011 | Bisa dicek ana ing {kene} kanggo artikel asline || AJA NGLAKONI PAGLIASI || Tulisan sing […]