CELOTEH
CELOTEH

Banyolan Pengantar Harapan (1-3)

nDilalah founder Jawasastra Culture Movement. Pecinta sastra Jawa, novel grafis, dan pengetahuan ekologi tapi tidak yakin dalam hal praktek lapangan. Penggembala dosa.
Gombalamoh
Latest posts by Gombalamoh (see all)

Suatu malam di daerah Kabupaten Demak, sekitar tahun 2000 – 2005’an, Sandirono dan Kirun memecahkan gelapnya malam menggunakan ledak dalam pikiran. Entah ada berapa ratus …

Mesthine Bumi Iku Bunder (2-2) Part 1

Jenenge Sang Ismaya wis malih Isman. Jenenge Dewi Pertiwi wis salin Siti. Saiki Sang Ismaya kalawan Dewi Pertiwi lagi mabur ing angkasa. Mudhun alon-alon saka …

Mesthine Bumi Iku Bunder (1-2)

Dhawuh Sang Hyang Sakwise Sang Hyang Jagad nyiptakake bumi, ora let suwe banjur para dewa dikon mudhun ngiseni bumi. Ana sing dipasrahi babagan lemah, segara, …

Ramalan, Indigo, lan Alam sajroning Sastra Jawa 1-3

Nek nganggo basa Jawa, ukara ramalan iki yaiku ‘panjangka’. Miturut bausastra Jawa, ‘panjangka’ duwe teges mesthekake lelakon utawa maca lelakon. ‘Panjangka’ nek dijupuk mung ‘jangka’ …