#CELOTEH

Mesthine Bumi Iku Bunder (2-2) Part 1

Latest posts by admin (see all)

Jenenge Sang Ismaya wis malih Isman. Jenenge Dewi Pertiwi wis salin Siti. Saiki Sang Ismaya kalawan Dewi Pertiwi lagi mabur ing angkasa. Mudhun alon-alon saka arga Pawitra. Nglewati omah-omah lamun sawah. Srengenge mencorong padhang, nabrak sekabehane titah. Katon Bathara Bayu […]

#CELOTEH

Mesthine Bumi Iku Bunder (1-2)

Latest posts by admin (see all)

Dhawuh Sang Hyang Sakwise Sang Hyang Jagad nyiptakake bumi, ora let suwe banjur para dewa dikon mudhun ngiseni bumi. Ana sing dipasrahi babagan lemah, segara, geni, maruta, lan liya-liyane. Kabeh dewa entuk pakaryan dhewe-dhewe. Ora ana dewa sing nganggur njuk […]

#CELOTEH

Ramalan, Indigo, lan Alam sajroning Sastra Jawa 1-3

Latest posts by admin (see all)

Nek nganggo basa Jawa, ukara ramalan iki yaiku ‘panjangka’. Miturut bausastra Jawa, ‘panjangka’ duwe teges mesthekake lelakon utawa maca lelakon. ‘Panjangka’ nek dijupuk mung ‘jangka’ – ne thok bakal duwe teges ‘kekarepan utawa kepenginan ing suk mben’. Jangka uga sok-sok […]