Ramalan, Indigo, lan Alam sajroning Sastra Jawa 1-3

Nek nganggo basa Jawa, ukara ramalan iki yaiku ‘panjangka’. Miturut bausastra Jawa, ‘panjangka’ duwe teges mesthekake lelakon utawa maca lelakon. ‘Panjangka’ nek dijupuk mung ‘jangka’…

View More Ramalan, Indigo, lan Alam sajroning Sastra Jawa 1-3