Kategori CERKAK

Kenthi

Cah enom lemu kuwi ujug-ujug malih ora percaya diri amerga awake lemu. Dheweke kuwatir ora entuk jodho

Wot Kluwung

Bapak nambahi pitutur yen para kewan kinasih sakawit dumadine donya, bakal setya tuhu ngenteni ndarane ing kana, ing wot sing nggathukake sikil loro kluwung kuwi mau.