Bab Saru Sastra Jawa Kuno

Admin gonta-ganti cek
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

“Tilik Weruh Nomor Siji” Teka Artikele Soeharto Mangkusudarmo, Erotisme dalam Teks Sastra Jawa Kuno, ing Jurnal Humaniora, Vol.17 No.1, 2005 | Bisa dicek ana ing {kene}…

View More Bab Saru Sastra Jawa Kuno