Bab Saru Sastra Jawa Kuno
Bab Saru Sastra Jawa Kuno

Admin gonta-ganti cek
Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)
“Tilik Weruh Nomor Siji” Teka Artikele Soeharto Mangkusudarmo, Erotisme dalam Teks Sastra Jawa Kuno, ing Jurnal Humaniora, Vol.17 No.1, 2005 | Bisa dicek ana ing {kene} kanggo artikel asline || AJA NGLAKONI PAGLIASI || Tulisan sing disuguhake iki njupuk inti artikel. Nek butuh golek referensi kanggo rujukan, mara wae ing link sing wis dicepakake. Tulisan iki ora bisa... » read more