Krodhaning Tresna
Krodhaning Tresna

Tiga geguritan karya Setiyowati. Berkisah tentang masa susah yang terus menerpa alur hidup manusia. Tentang cinta, dan tentang persoalan pandemi yang belum kunjung usai

Ing Sawijining Ari Tumuli
Ing Sawijining Ari Tumuli

Geguritan ini merupakan hasil terjemahan bebas dari puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Geguritan iki katerjemahake kanthi mardika saka puisi Pada Suatu Hari Nanti, adi-yasaning Sapardi Djoko Damono

Rapal Mantra Jagading Asmara
Rapal Mantra Jagading Asmara

Geguritan tandha tresna lan asmara marang jagad bhawana madyapada. Amedharake sesambungan antara janma lawan gumelaring ruh Triloka. Piweling uga caritaning laku sasama titah Sang Panata