Suwung nJemplung

Jenengku Viqri Khaikal H kulina diceluk Piniqri/Pikrik. Isih sekolah ning Basa Jawa Unnes. Mung ethok-ethok seneng nulis sastra.
IG : viqrikhl14.
Viqri Khaikal
Latest posts by Viqri Khaikal (see all)

Adhuh biyung , kok tresnaku wurung Atiku iyung, Dina-dina rasane wuyung Ngalor-ngidul klinthang-klinthung, kaya wong linglung Adhuh biyung Aku bingung  Aku njaluk tulung…. “Dakpungkasi sing…

View More Suwung nJemplung