Kategori SASTRA

Kenthi

Cah enom lemu kuwi ujug-ujug malih ora percaya diri amerga awake lemu. Dheweke kuwatir ora entuk jodho