Gamelan Dhandanggula
Gamelan Dhandanggula

Gamelan Dhandanggula1 min read

Swara Gamelan

Wengi sing sepi samar samar aku krungu swara

kaya adoh kaya cedhak asale

swara kuwi ora bakal pangling

iya, swaraning gamelan

tak rungokake tak gatekake

nanging sok krungu sok ilang

apa merga ginawa angin

alon swarane sing ora pati cetha

mung kempul ngungkung mecah sepine wengi

aku seneng, aku kepengin nyander

nanging ati iki durung gelem dijak lumaku

esuk esuk golek pawartane

jebul tangga dhusun sing lagi gegladhen

niyating ati pengin melu supaya bisa tinemu

muga katekan sedyaku

bisa nyawiji karo klompok karawitanmuDHANDANGGULA 

PITUTUR KANGGE LARE MILLENIAL

jaman maju jaman teknologi

ing sabarang kabeh sarwa gampang 

padha nggunakake hape

facebook srana ketemu

uga whatsapp ratau keri

nanging padha elinga

aja nganti kliru

unggah-ungguh tata krama

gawe becik lan ngibadah ora lali

bekti marang wong tuwa

Sumber gambar: Behance
Puguh Haryanto
Latest posts by Puguh Haryanto (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *