Geguritan Ayomi Palupi: Bocah Manut & Perpustakaan

Bocah manut

Bocah manut
Mituhu
Gusti, Bapa Ibu uga guru

Bocah manut
Njaga ati, dhiri, lathi
Edi peni

Bocah manut
Lantip
Tertib 

Bocah manut
Pakulinane 
Tata kramane
Becik budi pekertine

Suk,
Bocah manut
Kajen keringan
Kerta raharja

Salatiga, 4 Juni 2022

Perputakaan

Bocah-bocah jenak
Lungguh kepenak
Maca buku
Nggolek ngelmu

Murub byar
Banjur ketemu
Jembar gilar-gilar
Kawruhe

Kaya ing pedaringan
Metu diolah
Dadi ora luwe
Tambah akale

Perpustakaane
Ngaweawe 
Nunggu dhayohe

Salatiga, 6 Juni 2022


Pengen Kekarepan Keturutan, Trigurit Geguritan Bahasa Jawa

Pengen Kekarepan Keturutan, Trigurit Geguritan Bahasa Jawa

Husnul SholatinSep 10, 20222 min read

Pengen Kekarepan Keturutan Sapa sing  datan pengin kekarepane keturutan?Mesthi kabeh uwong kepengin keturutan kekarepaneKita saged usaha sing temenMboten saged mung diangen-angen mawon Menapa sing kita pengeniMasiya awrat, mesthi wonten dalaneKedah manteb atine lanDonga khusyu’ marang Gusti  ALLAH SWT. Ampun nganti…

Panca Geguritan Andy Sri Wahyudi

Panca Geguritan Andy Sri Wahyudi

Andy Sri WahyudiJul 16, 20223 min read

Garis Abang Aku dudu akuNeng njero awakku ana asuCacahe sewu. Pating jegog. Ana sing misuh: Bajingan! Sapa kuwi sing ndlusup neng pikiranku? Grusa- grusu nesu-nesu nuruti hawa nepsu.Aluamah. Ora tau wareg. Mubeng nggangsret. Wegah mandheg. Ana sing mesem lan sumeleh.Laku. Laku. Laku. Tarung sajroning dhadha. Aku…

Geguritan Telu Husnul Sholatin

Geguritan Telu Husnul Sholatin

Husnul SholatinJun 30, 20222 min read

Sengsara Sapa sing ora  kepengen  urip kepenak?Kabeh wong mesti pengen mulya uripeSaben dina mung mangan sega karo kerupukGolek makarya ta angel tenan Mlaku wis kismaMustaka mumetKalbu kang bramantya Netra kang abrit Sengsara…   Kawula pasrah ing ngarsanipun Gusti Allah swt.Kang penguasa jagat…

Geguritan Ayomi Palupi: Bocah Manut & Perpustakaan

Geguritan Ayomi Palupi: Bocah Manut & Perpustakaan

Ayomi PalupiJun 30, 20221 min read

Bocah manut Bocah manutMituhuGusti, Bapa Ibu uga guru Bocah manutNjaga ati, dhiri, lathiEdi peni Bocah manutLantipTertib  Bocah manutPakulinane Tata kramaneBecik budi pekertine Suk,Bocah manutKajen keringanKerta raharja Salatiga, 4 Juni 2022 Perputakaan Bocah-bocah jenakLungguh kepenakMaca bukuNggolek ngelmu Murub byarBanjur ketemuJembar gilar-gilarKawruhe Kaya…

Geguritan – Pitaya

Geguritan – Pitaya

A.P. NoegrahaJun 17, 20221 min read

Ing wengi kang wis lola, ana soca blalak-blalak wegah nendra.Sorot pandulune katon suwung, sajak ngatut mring lakuning pikir kang bingungKadi randhu kang kentir ana madyaning bengawan, tansah kumambang pikire datan bisa kerem jroning lerem. Keline gagasan kaglandhang santering pitakonan, marang…

Ayomi Palupi

Mapan ing SMP N 8 Salatiga, Jl. Argo Tunggal, Kel Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga. No. WA 082243539285

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: