Geguritan Kita1 min read

Kita

Kita kang lagi ngumbara

Nyoba ngideri jagad kanthi sikil jumangkah

Nginggati watu, nyempari krikil

Lan nutup irung nalika lebu sumawur

Kabur

Ing sawijining wektu

Kita nate bingung

Milih dalan kang sukete njembrung

Apa lurung

Kang jare bisa ngringkes dawaning

Tembung

Mbeburu rampung

Nalika Trantanan

Nalika kita trantanan

Tangan loro gondhelan

Sabarang apa kang ana

Senajan mangkono, kita

Isih tetep tiba

Lan ngrasakake lara

Nalika iku kita sinau

Diwasa

Nalika Ngumbara

Sadawane ngumbara

Kita ngangen-angen

Maneka kanyatan endah

Nengsemake mripat lan rasa

Ewadene, kita isih cuwa

Nemoni crita kang nuwuhake lara

Kalamangsa kepara miyak tatu

Tatu lawas

Kang durung tuntas

Gambar diolah saka Pinterest

Nalika Sinau

Kita asring ngucap ngayawara

Ngrembug seneng susahe urip

Nyebut yen kabeh lelakon iku guru

Lan kita iki siswa kang sinau

Sinau laku sinau ngelmu

“Mbesuk kapan kita winisudha?”

Tengara ing Ara-ara

Kita kang lagi ngumbara

Ora nate bisa nggambarake

Sesawangan kang durung sinawang

Lan dalan kang durung dipecaki

Ewadene kita tansah kandha

Surak suka parisuka

Ing kana ana kaendahan, lan kabagyan

“Apa kita dudu tengara satengahe ara-ara?”

Bendhe wis tinabuh 

nanging kita durung wanuh

Marang apa, lan sapa

Nalika Surup

Kita lungguh legeg-legeg

Metani ndi bala ndi musuh

Kang wis ora bisa dirungu

Surak apa tangise

Kita mung nyoba anteng ngangen-angen

“Apa isih ana wektu kanggo crita?”

Lidah Wetan, 15 April 2020

Yofi Prayoga
Latest posts by Yofi Prayoga (see all)

2 Replies to “Geguritan Kita”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *