Tri Gurit Pinanggih – Puisi Jawa karya Revi Erlinawati

Tiga puisi Jawa atau geguritan karya Revi Erlinawati. Berjudul Pinanggih, Impen, dan Ajur Mumur. Tiga puisi Jawa yang mengantarkan kita pada kontemplasi

Tiga puisi Jawa atau geguritan karya Revi Erlinawati. Berjudul Pinanggih, Impen, dan Ajur Mumur. Tiga puisi Jawa yang mengantarkan kita pada kontemplasi, merenungi eksistensi diri, keyakinan akan harapan, dan kekecewaan. Sugeng maos…

Pinanggih

Sang Hyang wis menehi pesthi
Marang sapa-sapa sing bakale manunggal
Sanajan kaya ngapa anggone nyumingkiri
Yen ta wis dadi garise
Nora bakal ana sing isoh dadi pepalang

Lan kaya ngono kuwi garise sing tinakdir
Marang aku lan kowe
Janma kang manembah marang Wenang

Impen

Ana ing salembaring dluwang
Katulis impening awang
Ana ing salembaring dluwang
Kacipta rerasa kang pating ngawang

Kaya impen sing tau kucap
Saka manise lathi kang siyap
Ngadhegake lan nyangga saka
Cagaking lelakon palakrama

Nanging impen amung sewates impen
Kadya nggambar neng tengahing samodra
Sing bakal ilang katut ombaking banyu

Dluwang sing tak simpen rapet-rapet
Pungkasane mung dadi lecek
Mimba janji sing tau kok ucapake
Lumantar lamise lathi

Nyamudana Geni ing Setu Wengi

Nyamudana Geni ing Setu Wengi

A.P. NoegrahaJanuari 21, 20221 min read

Geni adalah api, nyamudana mengucap, di Sabtu malam Ora ana sagatra tembung kang kawuwus saka jroning lathiAnane mung nengkadi reca aneng madyaning patamanan kinupengan bremere-bremara kang lagya tetembangannguntabake kobaring brangtamring salire kusuma Samirana kang semune wegah tininggal kaananbanjur sumilir mididsraya…

Panca Gurit Baliho Pageblug

Panca Gurit Baliho Pageblug

Irul S BudiantoDesember 5, 20212 min read

FRAGMEN SUBALI mbokmenawa wis tinulis ing kitab jangkaguwa iki dadi wiwitane lelakon nyesegi dhadhanalika Mahesasura lan Jathasura klakon dakrampungigeneya koksengguh aku sing njerbabah koncatan nyawa?oh, mbokmenawa wis begjamu, adhiKiskendha lan Dewi Tara saiki ana regemanmudadi crita kuwawa ngrenggani langit birulan…

Rumangsa Samudana Wewayangan Kelakone

Rumangsa Samudana Wewayangan Kelakone

Apriyanto D SantosoDesember 1, 20212 min read

Rumangsa Kalaning ing kala cidraCidrane kuwi mung muktiMukti ginawe ing ngalam donyaDonyane wong-wong kang culika Kalaning ing kala singgahSinggahane mung hawa nepsuNepsu kang ngambra-ambraAmbrane wong-wong kang lali Kalaning ing kala muktiMuktine wus bakal ilangIlang ing padhang jingglangNjingglangi wong-wong kang suci…

Njeng Nabi

Njeng Nabi

GombalamohOktober 20, 20211 min read

Sira manekungAngslup mring jagad Rinasa rasa rumangsaRasa-rasa karumasa Wingi uni, tumekaning wekas wanciIng papan dunung tanpa mangsaNgener ereng iring segaraJembar-wiyaring pucuk rediKasaput megha angkasa Apa kang sira penggalihNalika ratri datan gumantiBathara Soma ngayub-ayubAneng kukubing pedhut Wengi lumaku anglirAnyut ilining nglilirSira…

Tri Gurit Nio – Katut Lakune Bayu

Tri Gurit Nio – Katut Lakune Bayu

Nio ZaharaniSeptember 18, 20212 min read

Cindhil Nanggung ora nanggung panggah nanggungKarep ora karep panggah karepMangan ora mangan panggah manganDadi ora dadi panggah dadi Kowe panggah cindhil,nanggung rupane pak mbokmuKowe panggah cindhil,karep kayane pak mbokmuKowe panggah cindhil,mangan lelunge pak mbokmuKowe panggah cindhil,dadi tikus kayak pak mbokmu…

Ajur Mumur

Apa ana sing luwih lara
Tinimbang lelara sing tok uncalke marang atiku
Apa ana sing luwih perih
Tinimbang getih sing kumucur saka batinku

Ora ana salah sing tau takseja
Ora nana durja sing wis takgaris
Tan ana tangis sing bakal dadi guyuku
Ninga, ngapa lelakon iki tumeka?

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: