Geguritan Telu Husnul Sholatin

Sengsara

Sapa sing ora  kepengen  urip kepenak?
Kabeh wong mesti pengen mulya uripe
Saben dina mung mangan sega karo kerupuk
Golek makarya ta angel tenan

Mlaku wis kisma
Mustaka mumet
Kalbu kang bramantya 
Netra kang abrit

Sengsara…  

Kawula pasrah ing ngarsanipun Gusti Allah swt.
Kang penguasa jagat raya
Ngatur kabeh samubarang ing ndonya 

Ibu

Ibu…
Panjenengan sing lahirke  kula
Panjenengan sing ngerumat kula
Wiwit cilik nganthi gedhe 

Ibu…
Senadyan kalbu  ibu
kawula larani
ananging  ibu
tetep  tresna  kaliyan kula 

ibu…
kula kelingan nalika   jenengan nesu  
nggebuk kula kaliyan kayu rotan amargi
kula nakal sampek abrit kabeh saliraku

ibu…
maturnuwun sampun  kersa  gulawentah kula
wiwit cilik nganthi gedhe
jasa ne panjenengan mboten saget di gantos kaliyan menapa menapa

ibu..
mugi mugi jenengan sugeng terus
rejekinipun kathah sampek 
ibu saget mirsani kula nikah ingkang sampun di tentukaken. 

Kipas Angin

Gela gelo anggenmu ngipasi aku
Tanpa leren yen ora di pencet off
Kowe sing ngancani sinau

Kowe sing ngancani turu
Kowe sing dadi penyejuk saliraku
Nalika aku kepanasan
Teka  sekolah lan 
Nalika sakwise mangan pedas

Rampung


Pengen Kekarepan Keturutan, Trigurit Geguritan Bahasa Jawa

Pengen Kekarepan Keturutan, Trigurit Geguritan Bahasa Jawa

Husnul SholatinSep 10, 20222 min read

Pengen Kekarepan Keturutan Sapa sing  datan pengin kekarepane keturutan?Mesthi kabeh uwong kepengin keturutan kekarepaneKita saged usaha sing temenMboten saged mung diangen-angen mawon Menapa sing kita pengeniMasiya awrat, mesthi wonten dalaneKedah manteb atine lanDonga khusyu’ marang Gusti  ALLAH SWT. Ampun nganti…

Panca Geguritan Andy Sri Wahyudi

Panca Geguritan Andy Sri Wahyudi

Andy Sri WahyudiJul 16, 20223 min read

Garis Abang Aku dudu akuNeng njero awakku ana asuCacahe sewu. Pating jegog. Ana sing misuh: Bajingan! Sapa kuwi sing ndlusup neng pikiranku? Grusa- grusu nesu-nesu nuruti hawa nepsu.Aluamah. Ora tau wareg. Mubeng nggangsret. Wegah mandheg. Ana sing mesem lan sumeleh.Laku. Laku. Laku. Tarung sajroning dhadha. Aku…

Geguritan Telu Husnul Sholatin

Geguritan Telu Husnul Sholatin

Husnul SholatinJun 30, 20222 min read

Sengsara Sapa sing ora  kepengen  urip kepenak?Kabeh wong mesti pengen mulya uripeSaben dina mung mangan sega karo kerupukGolek makarya ta angel tenan Mlaku wis kismaMustaka mumetKalbu kang bramantya Netra kang abrit Sengsara…   Kawula pasrah ing ngarsanipun Gusti Allah swt.Kang penguasa jagat…

Geguritan Ayomi Palupi: Bocah Manut & Perpustakaan

Geguritan Ayomi Palupi: Bocah Manut & Perpustakaan

Ayomi PalupiJun 30, 20221 min read

Bocah manut Bocah manutMituhuGusti, Bapa Ibu uga guru Bocah manutNjaga ati, dhiri, lathiEdi peni Bocah manutLantipTertib  Bocah manutPakulinane Tata kramaneBecik budi pekertine Suk,Bocah manutKajen keringanKerta raharja Salatiga, 4 Juni 2022 Perputakaan Bocah-bocah jenakLungguh kepenakMaca bukuNggolek ngelmu Murub byarBanjur ketemuJembar gilar-gilarKawruhe Kaya…

Geguritan – Pitaya

Geguritan – Pitaya

A.P. NoegrahaJun 17, 20221 min read

Ing wengi kang wis lola, ana soca blalak-blalak wegah nendra.Sorot pandulune katon suwung, sajak ngatut mring lakuning pikir kang bingungKadi randhu kang kentir ana madyaning bengawan, tansah kumambang pikire datan bisa kerem jroning lerem. Keline gagasan kaglandhang santering pitakonan, marang…

Husnul Sholatin

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS. Gang Gading RT 02 /RW 01 Dusun Sembung Asri, Desa Kasiman,, Kec. Kerek, Kab. Tuban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: