Geguritan Telu Irul S Budianto2 min read

Bengawan Sore

ing pinggire bengawan

awake dhewe nate rasan-rasan

sang jejaka sing nelukake baya

tundhone bisa ngregem panguwasa

apa isih kelingan kedhung srengenge

biyen nglarapake gegayuhane


ing pinggire bengawan

awake dhewe asring miwiri

ngremite crita winungkus kaelokan

dheweke sing kasil ngranggeh rembulan

ora gelem mudhun, ora gelem bali

lali sapa wae sing wis ngrewangi


ing pinggire bengawan

wayah sore angin sumilir-silir

awake dhewe bareng nata pikir

kamukten asring gawe pangewan-ewan

ora preduli sapa wae dadi korban

2020

Fragmen Dewi Amba

yen sumpahmu wis kadhung dicathet dewa

bethek-betheke kanggo njaga wutuhe negara

banjur ana ngendi dununge katresnan

sing nate rinonce ing pinggire bengawan?

Dewabrata, yen titiwancine wis teka

aku bakal mapag sliramu nyawiji ing kalanggengan

nalika Srikandi menthang sarotama

ing pucuke panah kumilat antebing janji

2020

Nonton Reog

aku lan sliramu kangelan ngarani

sapa penari ing suwalike topeng kuwi

jogedane kepara lincah

sirah bisa muter-muter ing lemah


warok lemu tansah tutwuri

tangane nyekel kolor sing tan nate keri

jarene ampuhe ngedab-edabi


“Apa wae arep dakpangan,” kandhane


penari ing suwalike topeng kaya kesurupan

jogedane sansaya ndadi ora karuwan

tangane nyaut apa wae sing ana cedhake

dikremus ora ndadak ngentekake wektu suwe

gawe cingake sapa wae


ora mung ing dalan utawa lapangan

reog saiki bisa disipati ing kantor-kantor

gedhung-gedhung mewah lan sadhengah papan

atraksine luwih nggegirisi gawe trataban


aku lan sliramu

mung bisa nguncalake pitakon

: sapa sing rumangsa ketaton?

2019

Latest posts by Irul S Budianto (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *