Geguritan Yuditeha1 min read

Bingung

akeh wong padha bingung
ora merga isin takon
nanging merga ora ngerti arep takon apa?

ora merga wuta warna
nanging merga kakean warna

ora merga ora isa maca
nanging merga kabeh tulisan ora pakra

ora merga ora duwe alamat
nanging merga kakean alamat

ora merga ora duwe pilihan
nanging merga durung sempat duwe pilihan

ora merga ora isa menehi tandha
nanging merga kabeh wajute meh padha

ora merga ora peduli gunane
nanging malah padha takon, apa ana gunane?


Tanpa Pamrih

poto-poto dipajang ing pinggir dalan
mripate adhem, kaya adheme latare swarga
sing ana ing lembaraning kitab suci

eseme tulus, kaya tulusing manuk dara
sing gelem ngeterake layang kanggo sing ditresnani
raine kalem, kaya kaleme segara
sing dilatari candik ala

ing ngisor poto ana pitutur, cendhak lan teges
sakpantaran karo apa sing diomongake para wali
pitutur kuwi ditutup karo ukara mangkene:
“Nuwun sewu, iki ora kampanye calon penguasa.
Mula ora usah repot-repot milih aku.”

Sumber gambar: Antitankproject

Puteh

puteh durung mesthi resik
resik durung mesthi puteh
warna iku akeh jumlahe
kaya lagu pelangi kae
abang kuning ijo
ana ing langit sing biru

ati-ati karo puteh
aja kapusan karo warna
marga kabeh warna duwe teges
kaya lagu balon kae

duer…
mbledhos balon ijo
atine banjur kaco
ya to ?

Latest posts by Yuditeha (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *