Gurit-Gurit Kasunyatan
Gurit-Gurit Kasunyatan

Gurit-Gurit Kasunyatan2 min read

Sira, Ingsun, Gusti–Iku

Anyangga ati mrang Gusti

Teteken donga rina wengi

Nyenyuwun tan kendat utama

Jiwa tinarbuka hanampa

Sih samudraning Gusti

Ingsun kalawan sira

Kekaron sih hambuka budi, hambujung kawruh kotaman, tumuju jiwa-jiwa kang padhang

Pinandeng luhuring manah

Mrantasi nepsu angkara

Tinebihna saka panggodha

Kanthi pepujen asmaning Gusti

Ruket manunggaling rahsa

Dadya damaring uripsun

Kalawan sira iku

Bisaa ngluwari perkara

Bebendu ing donya maya,

(semu… )

Sumber gambar: Desert Book

Sunya Ruri, Wening Klawan Samar

Wening

Cinipta petak kalbu

Banjur ginambar maneka warni

Mrang tumindaking jalma

Jalmi kang mulya

Uga ana candhala

Nistha

Samar

Agemaning donga

Kalawan ngibadah

Kanggone urip

Aneng donya

Samar

(tumuju sunya ruri, donyane utama jati–kang wening klawan samar)


Cubluk, Aku, lan Sunya

Wong cubluk iku, aku

Balilu, nyawang urip kang lumaku

Mayak-mayak donya iku cetha

Tanpa pepetheng sithik marang aku

Aku iki kukila, mabur dhuwur mrang wana wiyar kebak katresnan

Pindhane, iku gampang

Tumuju Sunya

Sumber gambar: Hi Fructose

Crita Layung Tumuju Wengi

Candhik kala

Layung layuning nala

Candhik ala

Lumaku layung anggawa layang kapang

Saka nala kang layu kasaput angin surub

Pang pring-pringan

Carang-carang candu candrama

Canda ati tumuju wengi

Sang candra kang nyekseni

Tansah mesem, esem sengsem, kegawa mimpi


Layung Candra Kala

Layung kang mapag baskara

Hanuntun mudhun mrang purnamasidi

Anjilma candra sumunar ayu

Rinengga kerlap-kerlip lintange luku

Sumunar candra pepadhang laku

Tinapak dalaning maruta sore

Hanyibak sari endahing wengi

Hanyebar sih ing arum dalu

Sumber gambar: Saatchi

Apriyanto D Santoso
Latest posts by Apriyanto D Santoso (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *