Ing Sawijining Ari Tumuli1 min read

ing sawijining ari tumuli

jasadku temah musna ing pati

nanging ing gatra-gatra iki

sira mokal tumungkul ing asepi


ing sawijining ari tumuli

swaraku nora keprungu wali

nanging ing antara larik-larik iki

sira bakal tansah daksiyasati


ing sawijining ari tumuli

pangangkahku nora ketara wali

nanging ing sela-sela aksara iki

sira datan surut dakupadi

Jefrianto
Visit
Latest posts by Jefrianto (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *