Kandha Manyura
Kandha Manyura

Kandha Manyura2 min read

I

swuh wus was lan pakewuh

rosing rasa mustikaning tuduh

pan kageleng gegelenganing dumadi

mimitya titah sadarum

tinitah kaca pangilon

II

jumbuh estu ginayuh

rarasing rasa yekti rinengkuh

runtut tata lir tinata milangeni

nanging tan gampang yen durung

lenah manah tan kanepson

III

lire liru lakumu

pangraos rinaos ros satuhu

bungah iku mung sarah munggwing jaladhi

mobah-mosik datan dangu

tansah kumambang gumeyong

IV

tumuwuh tan tumutuh

lamun batine samya jinumbuh

sih kalis ing lalis lestantun kaswasih

ros temen tinemu sadu

ati teteg teguh tanggon

V

lerem kareming pamesu

teken tekaning ingkang pinesu

mamrih ngegla ngeblak tanpa aling-aling

milanipun ros puniku

kedah rinaras karaos

VI

lamun kalbu wus tamtu

anungku mikani kang amengku

rumambating eneng ening awas eling

ngruwat serenging rerengu

urubmu kedhaping panon

VII

nandhing sarira iku

aku-sliramu tinemu dudu

tepa sarira rasamu-rasengmami

mulat sarira puniku

swuh sirna pandhakuning wong

“Kembang Tepus,” 60×100 cm, kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

—kandha kandheg gumadhug lir sinuduk sadak telak ingsun karep madhep mantep tetep anetepi Gusti pamoring sirengsun tedhas kandhas rosingbatos:


“aku cukup tahu

aku akan padam suatu waktu

dan jika bagimu apa yang aku lakukan ini absurd

tak apa, tetua

akulah anak cucu sisifus yang papa

tak peduli apa kata dunia

aku akan tetap melawan

dalam diam

menanggung nyeri kehidupan

yang tak pernah bisa kau bayangkan

entah sampai kapan

sebab, tetua, hanya inilah satu-satunya pilihanku yang tersisa

sebelum kupu-kupu dan bunga-bunga benar-benar tinggal cerita”

(Ponorogo-Jogja, 2005-2014)

Avatar
Visit
Latest posts by Heru Siswanto (see all)

One comment

  1. Pingback: Sebelas Tulisan Terpopuler 2020 di Jawasastra - Jawasastra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *