KIRIM KARYA

Kanggo ngregengake kabudayan Jawa ing era digital – modern, Jawasastra nampa karya saka dulur-dulur sing pengin ngirim tulisan menyang Jawasastra. Mangga kirim karya.

Sawetara wektu, Jawasastra durung bisa aweh honor marang panulis sing tulisane lolos kapacak ing website Jawasastra. Suk mben nek Jawasastra wis luwih mapan, bakal lagi ana honor. Jawasastra nyuwun pandongane wae supaya bisa ndang aweh sangu marang para penulis.

Tulisan mangga diketik nganggo format .doc/.rtf, saben tulisan maksimal 1.500 kata. Entuk diwenehi media awujud foto utawa gambar.

Margin normal, hurup Times New Roman 12, rata kanan-kiri (justify), spasi 1,5. Ing pungkasan tulisan, wenehana foto profil lan biodata sakcukupe. Tulisan bisa nganggo basa Jawa utawa basa Indonesia. Menawa tulisan basa Indonesia kudu nglebokake ukara-ukara khas saka basa Jawa.

Dulur-dulur bisa ngirim tulisan sastra utawa non-sastra. Kanggo tulisan sastra bisa arupa cerkak, geguritan, utawa cerbung. Menawa tulisan non-sastra bakal mlebu ing artikel. Temane kabudayan Jawa nanging fokuse bisa macem-macem bidang, entuk sejarah, tradisi, lan sakpiturute.

Sakliyane kuwi, dulur-dulur uga bisa ngirimake tulisan sing sipate kajian. Kajian ing kene maksude ditulis kanthi tata cara ilmiah. Bisa nganggo basa Jawa utawa basa Indonesia.

Mangga ngirimake tulisan menyang email kirimkarya@jawasastra.com. Subjek email isinen miturut jenis tulisan sing wis digawe banjur wenehana judhul tulisane. Conto: ARTIKEL/NGELMU PELET utawa SASTRA/KATRESNAN URIP.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: