KIRIM KARYA

Kanggo ngregengake kabudayan Jawa ing era digital – modern, Jawasastra nampa karya saka dulur-dulur sing pengin ngirim tulisan menyang Jawasastra. Saben tulisan bakal diseleksi banjur dilumpukake ana ing kategori sing mathuk miturut wosing tulisan. Sawetara wektu, Jawasastra durung bisa aweh honor marang panulis sing tulisane lolos kapacak ing website Jawasastra. Suk mben nek Jawasastra wis luwih mapan, bakal lagi ana honor.

Tulisan diketik nganggo format .doc/.rtf, saben tulisan maksimal 1.500 kata. Margin normal, hurup Times New Roman 12, rata kanan-kiri (justify), spasi 1,5. Ing pungkasan tulisan, wenehana foto profil lan biodata sakcukupe. Tulisan bisa nganggo basa Jawa utawa basa Indonesia. Menawa tulisan basa Indonesia kudu nglebokake ukara-ukara khas saka basa Jawa.

Dulur-dulur bisa ngirim tulisan sastra utawa non-sastra. Kanggo tulisan sastra bisa arupa cerkak, geguritan, utawa cerbung. Menawa tulisan non-sastra bakal mlebu ing artikel. Temane kabudayan Jawa nanging fokuse bisa macem-macem bidang, entuk sejarah, tradisi, lan sakpiturute.

Sakliyane kuwi, dulur-dulur uga bisa ngirimake tulisan sing sipate kajian. Kajian ing kene maksude ditulis kanthi tata cara ilmiah. Bisa nganggo basa Jawa utawa basa Indonesia.

Mangga ngirimake tulisan menyang email kirimkarya@jawasastra.com. Subjek email isinen miturut jenis tulisan sing wis digawe banjur wenehana judhul tulisane. Conto: ARTIKEL/NGELMU PELET utawa SASTRA/KATRESNAN URIP.

Back To Top