Ora ana sing weruh kapan dheweke teka lan saka ngendi asale. Kirno wis manggon gubug kae sawetara suwene. Gubug sing ngadeg ing pojokan sawahe Mbah Bayan.

Ing gubug iku Kirno turu saben dalu, sawise mubeng nyambutgawe. Bakulan ukara, tawa-tawa sapa wae sing gelem ngrungokake dheweke.

“Lik Kir, duwe dongeng apa dina iki?” cluluke Puji nalika Kirno liwat ngarep omahe. “Sik durung kulakan,mengko sore wae ya.” wangsulane karo terus mlaku ngetan. Ora ana sing ngerti ngendi sing dituju lan sapa sing ditemoni.


Kirno bakul ukara, golek pangan srana ukara sing jare kulakan saka Nabi Kidir. Saben esuk Kirno mlaku ngetan kulakan, terus langsung bakulan turut dalan. Wancine candhikala, Kirno mesthi wis lungguh gerdhu ngarep mejid.

Ngenteni tekane bocah-bocah sing njaluk didongengi. Polahe Kirno mangkono iku ndadekake warga padha risih. Merga bocah-bocah pilih nyemak dongenge Kirno ketimbang salat jamaah.

Wis bola-bali Kirno ditundhung ngalih saka gerdhu, nanging dheweke terus mbaleni pakulinane. “Bocah padha teka merga rumangsa butuh lan seneng ngrungokake dongengku!” ujare Kirno sawijining wektu.


Dina-dina gumanti. Wis meh seminggu iki Kirno ora katon kledhange. Ora mubeng tawa ukara, ora ndongengi bocah wanci candhikala. Ana sing kandha Kirno minggat sawise gubug pojokan sawahe Mbah Bayan dibongkar.

Ana uga sing crita jare Kirno dicekel Satpol PP. Bocah-bocah uga klesak-klesik nggoleki Kirno. Kirno bakul ukara saiki wis dadi crita. Dadi gunemane warga. Aku mung mesem saben krungu jenenge Kirno disebut.

“Kirno bakul ukara wis ndadekake kabeh wong gelem crita. Kirno wis teka pucuke dalan sing ditempuh. Dheweke wis mardika!” ucapku pungkasan.


Agar kenyamanan membaca web tetap terjaga, bentuk pentigraf (cerpen tiga paragraf) harus disesuaikan. Setiap separator menandakan satu paragraf yang dipisah pada tulisan aslinya.

Yofi Prayoga
Latest posts by Yofi Prayoga (see all)
Last modified: September 3, 2020

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.