Kok… Kok… Pekok1 min read

Suwe-suwene rasa

Saya bajingan anggonmu cidra

Metani tembung kaya dene kethek wana

Nggonggong janji pindha asu saben dina


Merem nyambi nglamis rana rene

Jaluk dikekrek cangkeme

Ra wruh endi tresnane

Pancen picek matane


Wis tenan dapuranmu rajaning baya

Nggongglong banyu segara

Mbadhog isine arga


Apa ya pantes ditresna?

Nanging kok kebacut tuwuh rasa

Ah yen jebul gawe picek lan budheg atiku

Ngertia aku ora gelem ketiban godhong waru

Mring dapuranmu

Gambar diolah saka Pixels
Arika Alifah
Latest posts by Arika Alifah (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *