Kreta kang Lumaku Lunga1 min read

Tumuli mlaku kreta iki
Mbuh mangkat mbuh bali
Kaya-kaya lagi wingi kuwi
Kreta budhal, tanpa ngerti sangkan parane aneng ngendi

Dudu bandha kang takgawa ing njero kreta
Dudu tresna kang takrasa sakjroning nala
Katon suwung tanpa gawan
Amarga adoh saka kabecikan

Bareng karo rikating kreta
Ora tak rasa, kowe padha lunga
Kabungahan wis padha mlayu
Kasusahan sangsaya ngantu-antu


Piwales-Nya tansah ngawe-awe
Amarga bubrahing ati kang nate takgawe
Bareng karo rasa bungah
Adoh saka rasa salah


Ing kana mengko, aku pethuken
Embuh kuwi papan ngendi sing tak ngen-ngen
Dudu papan kanggo jiwa raga kang lungkrah
Nanging papaning sukma kang wus sumarah

Latest posts by R Raga Budi Panuntun (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *