Lapur Warih1 min read

Hyang Widhi

Kadospundi kawula njaleri pesthi?

Lamun jiwa tan lungkrah wira-wiri

Anapi blaka lungkrah tyas hanyinawang warih den tali

Kawula pengin uning

Warih nyawiji kang wening

Anapi weninge warih wus den maling

Hyang Widhi

Kawula nampi warih kang mesthi

Ngupaya wiyar polatan kang dumadi

Mugya wasana nuwuh artati


Arika Alifah
Latest posts by Arika Alifah (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *