Lapur Warih

Hyang Widhi

Kadospundi kawula njaleri pesthi?

Lamun jiwa tan lungkrah wira-wiri

Anapi blaka lungkrah tyas hanyinawang warih den tali

Kawula pengin uning

Warih nyawiji kang wening

Anapi weninge warih wus den maling

Hyang Widhi

Kawula nampi warih kang mesthi

Ngupaya wiyar polatan kang dumadi

Mugya wasana nuwuh artati


Arika Alifah
Latest posts by Arika Alifah (see all)
Lair ing Boyolali, 18 April 2002. Dedunung ing Kutha Demak, Jawa Tengah. Saiki ngudi kawruh ing Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa 2020. Saben kelodhangane digawe kanggo nulis gurit lan cerkak. Nate kamot ing salah siji kalawarti lan ing saperangan buku sastra Jawa. WA-0895410661500 utawa utawa IG @_arika.nra184

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top