Geguritan adalah tempat pelarian, mungkin juga pelampiasan, atas segala kekecewaan setelah habis perjuangan. Bahasa Jawa dan puisi Jawa, mendekati kita yang sudah terlanjur lupa

Pepuntone jebul urip amung derma ngayahi

Nadyan tebaning panggayuh

Dhuwure prasasat ngungkuli langit

Lumadining wanci gumiliring mangsa

Kalakone teka geseh klawan kang tak gantha duk ing uni

Anggonku kedereng kepengin dadi pithataning janma

Satriya punjul ingkang kawawa naklukake jagad

Bebasan tanpa petung

Kamukten taklilakake

Katresnan takkipatake

Biyen tekade bisaa dadi ontang-ontang

Nanging jebul..

Saiki amung dadi wong jempo

Sing bisane amung ngulang

Anggonku nglintirake ngelmu

Taksuntak bebasan kaya udan ning ati

Wus dudu itungan dina, kepara windu

Nanging parandene sing ana cacade

Jeneng kaluputan gedhe


Indah Lestari
Latest posts by Indah Lestari (see all)