Musthikaning Tamansari1 min read

Mak gabrus!!

Wis menenga, Dhi

Aja nangis

Aja sumelang

Yen kowe ora bisa mulih

Aku kandhanana

Bakal taketerake


Adhuh, abot temen rasaku

Yen taktiapna

Mesakke bocah iki

Taktakoni dununge durung gelem mangsuli


Sajeg aku durung tumon

Wanodya sulistya ing warni

Mung sethithik kuciwane  

Rada anyenyengit

Nanging kok malah mantesi


Dhuh wong nyengit

Ora timbang temen

Anggonku nedya tetulung mring sliramu

Gambar diolah saka Europeana
Indah Lestari
Latest posts by Indah Lestari (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *