Ki Hadi Sugito kawentar minangka dhalang sing duweni kakuwatan ing babagan nyuwara lan pocapan. Carane main dhalang sarana nganggo basa-basa Jawa ‘rakyat’ gampang disenengi masyarakat amerga bisa dimangerteni. Senadyan kaya mengkono, Ki Hadi Sugito tetep nyekel paugeran pewayangan. Kaya ta ora gelem nganggo alat musik liyane gamelan lan para sindhen kudu madhep kelir, ora entuk nyingkuri kelir. Tekan seprene, Ki Dhalang Hadi Sugito dadi referensi para dhalang panerus kabudayan Jawa.

Ing kolom Ngelingi Maestro. Jawasastra mbahas sethithik saka sugihe profil Ki Hadi Sugito. Sumangga lur. Nanging gambar ing poster grafis kuwi gambar putrane Ki Hadi Sugito.

Kanggo dulur-dulur sing pengin nyinaoni luwih jeru bab Ki Hadi Sugito bisa sarana buku “Ki Hadi Sugito; Guru yang Tidak Menggurui” versi pdf. Nek minat mangga diunduh ing link iki.

Jawasastra bakal rutin nggawe infografis bab para tokoh legendaris Jawa sing wis aweh ilmu tumrap peradaban jawa.

Latest posts by jiwajawasastra (see all)