Dulur-dulur Jawasastra Nulis merenungkan karya Sapardi Djoko Damono. Kami mencoba mengalihbahasakan puisi-puisi Sapardi Djoko Damono

aja mbokbaleni maneh
nginguk
pasuryan kang rumangsa
ora ana paedahe, sing putih
sing pucet
kuwi.

aja pisan
maneh mbayangake
pasuryamu minangka
rembulan.

eling, aja pisan-
pisan. Aja.

Inggih, Ndara

Puisi Asal

Sumber: https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/blog/5-kumpulan-puisi-cinta-sapardi-djoko-damono-paling-romantis/amp/
Ervinna Cahyani
Latest posts by Ervinna Cahyani (see all)