Nusuh No More4 min read

Nusuh kuwi kebiasaane manuk, bajing, tikus, lsp yaiku gawe susuh utawa omah. Carane, padha nglumpukake godhong-godhong, pang uwit, utawa suket garing. 

Susuh biasane digawe kanggo ngglethakake endhog, anak, utawa kanggo ngaso utawa turu kewane kanthi aman.

Ana kewan sing olehe nggawe susuh apik lan rapi banget. Nanging ana uga kewan kang mung waton nglumbrukake barang-barang kanggo susuhe. Bisa dimaklumi, amarga ing donya kewan ora ana SOP (standard operation procedure) kanggo gawe susuh.

Beda karo sing jenenge donyane manungsa. Manungsa duwe akal lan budi, kang banjur nuwuhake sing jenenge kabudayan, uga teknologi. 

Manungsa ngalami sing jenenge evolusi, saka manungsa purba kang uripe ana njero guwa, dadi manungsa modern kang uripe nang omah kang kudu dibangun dhisik. 

Ora preduli status omahe kuwi duweke dhewe, nunut mertuwa/wong tuwa utawa ngontrak, biasane manungsa duwe piranti lan perkakas kanggo uripe. 

Perkakas saka sing cilik nganti sing ukurane gedhe, saka sing fungsine sepele nganti sing penting banget. Contone bisa dirunut saka sing cilik sepele kaya jarum, benang, tekan sing gedhe lan penting kaya sepeda montor.

Masiya saiki jaman modern, kudu diakoni yen manungsa uga duwe prilaku kaya kewan. Salah sijine urusan nusuh. Nusuh ing kene artine duwe lan nyimpen barang-barang akeh, nanging ora kerep (utawa malah ora tau) dienggo. 

Nusuh kuwi numpuk barang. Istilah ing basa Inggris dibedakake dadi loro: Cluttering lan hoarding

Kasebut cluttering yen barange akeh nanging ora ditata. Menawa hoarding luwih parah meneh, amarga olehe numpuk lan nyimpen barang nemen, nganti ngganggu kegiyatan padinan.

Coba priksanen barang-barang nang omah. Apa ana barang kang disimpen metaun-taun nanging  ora tau dienggo?  

Misale duwe peso papat, nanging sakjane sing dienggo mung siji, sing telu nganggur mung disimpen. 

Duwe drei enem, amarga ora diopeni lan disimpen kanthi permati, dadi yen perlu banjur tuku nganti enem cacahe. 

Duwe tas sepuluh, jare kanggo gonta-ganti, nanging sakjane sing kerep dienggo mung telu. Semana uga urusan sandal, sepatu, lan barang liyane.

Miturut feng shui, filosofi kuno asal Tiongkok kang ngutamaake keseimbangan energi, nusuh kuwi ora apik. 

Barang-barang kang ora ditata, apa meneh ditumpuk ora tau dienggo bisa diarteake energine ora ngalir, malah mbok menawa mandheg. Omah kudu diresiki lan ditata, supaya energi apik (utawa chi) ngalir kanthi lancar.

Gayut karo urusan nusuh, ana buku The Life Changing Magic of Tidying Up kang ing taun 2014 dadi best seller. Buku iki mbahas bab resik-resik lan nata omah. 

Penulise, Marie Kondo, wong wadon Jepang, wis mulai nyambut gawe nata-nata omah wiwit umur 19 tahun. Miturut Marie Kondo, ana cara sing paling ampuh kanggo milih barang endi kang kudu diduweni. 

Carane kanthi nyekel barang iku lan takon marang dhiri utawa ngerasaake, apa barang kuwi tenanan marai seneng ing ati? 

Marie Kondo terkenal ngajari cara resik-resik lan nata omah kanthi prosedur kang beda karo adate wong liya. Dheweke uga nulis, menawa saben barang kudu duwe panggonane dhewe-dhewe. 

Akeh uwong banjur terinspirasi lan melu cara kang dijenengi metode KonMari. Marie Kondo uga ngajak simple living, yaiku urip kanthi barang sithik utawa minimalis.

Yen digatekake, feng shui lan Marie Kondo duwe kawigaten kang padha. Awake dhewe diajak urip sacukupe utawa samadya. 

Ing falsafah Jawa, iki nyambung karo kawruh begja sawantah, kang diajarake Ki Ageng Suryamentaram. 

Miturut Ki Ageng, wong Jawa becike duwe watak lan sipat 6 sa: sabutuhe, saperlune, sacukupe, sakepenake, samesthine, lan sabenere.

Ki Ageng Suryomentaram & Soekarno. Sumber: Ceknricek

Ing pungkasan, urusan samadya iki uga cedhak gayutane karo lingkungan. Perlu dimangerteni menawa akeh sumber daya kang bisa entek utawa tidak dapat diperbaharui. Warga donya iki temtu kudu ngati-ati anggone nggunakake sumber daya, supaya generasi candhake isih kumanan. 

Ing bab pengelolaan lingkungan, ana prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse lan Recycle. Urutane kudu ngono. 

Sing sepisanan kudu reduce, utawa ngurangi. Artine awake dhewe njaga supaya ora konsumtif, kabeh-kabeh dituku masiya bar kuwi ora dienggo lan mung disimpen metaun-taun. 

Awake dhewe diajak wicaksana olehe urip ing donya iki. Awake dhewe diajak ora nusuh. Nusuh no more.

Latest posts by Mbokne Wage (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *