Nyawang Lemah Sabrang
Nyawang Lemah Sabrang

Nyawang Lemah Sabrang1 min read

Nalikane nyawang lemah sabrang

Amung katon ambartala kang werna abang

Ing sakpinggire kebak wesi-wesi kang anggon karya


Laku isun kabethek palang abang 

Kang tinulis sira kudu bali

Isun bali


Ing kadohan isun natap sabrang

Rumangsa donya wus manjing surup

Biyen sabrang kebak jati

Biyen sabrang kebak meri

Biyen sabrang kebak rezeki 


Lamun srengenge wis katon boyong ngulon

Pratandha yen manjing tua

Sing biyen kebak rupa 

Saiki kebak arta

Sing biyen kebak guyon 

Saiki kebak pacoban

Pancen donya wis nyurut tua

Sumber gambar: Pinterest

Lemah tanpa aji

Ora kebak tanduran 

Sansaya kebak cor-coran 

Samudra tirta asat

Samudra manungsa wuwuh

Jajar, 2020

Arif Fadil
Latest posts by Arif Fadil (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *