#PERJALANAN

Es Legen Sakral Awang-Awang

Jawasastra bar dolan golek sing seger-seger yaiku es legen. Dilalah ketemune ana ing daerah Awang-Awang, Mojosari, Mojokerto. Iki ana artikel grafise. Sugeng amirsani Aja lali tetep dipantau sosial mediane Jawasastra supaya entuk update artikel grafis Jawasastra Mlaku-Mlaku. Bisa uga ujug-ujug […]

#ARTIKEL

Pelet Dudu Tandha Tresna

Dhisik ana ing omah dhewe kerep keprungu lan ngerti dhewe praktek kanca-kanca sing main pelet. Nalika pindhah Yogyakarta, wis suwe ora krungu meneh crita mistik pelet kaya mengkono. Nganti cedhak-cedhak dina iki ana kanca sing crita nek pacare kancane kecanthol […]

#ARTIKEL

Keraton Jawa sing Dudu Anyar

Dhek wingi kae sempet ana ontran-ontran, yaiku ngadege Kraton Agung Sejagat ing dhaerah Purworejo, Jawa Tengah. Durung entek angete, ujug-ujug ana warta meneh nek ing Jawa Barat ana Kraton Sunda Empire. Antarane Kraton Agung Sejagat lan Sunda Empire padha-padha ngaku […]

#BUDAYA JAWA

Literatur Djawa; Pusaka Djamus Kalimasada

Maca utawa krungu tembung Pusaka Djamus Kalima Usada utawa Jamus Kalimasada mesthi kelingan menawa pusaka kuwi duwekke Prabu Puntadewa. Kalimasada kuwi gegagamaning jawata arupa buku sakral.   Kanggo prelune dakwah Islam, wong Islam percaya nek Kalimasada dianggep wujuding kalimah syahadat, sing mawujudake yaiku Kanjeng Sunan […]

#BUDAYA JAWA

Antasena Warah

  “Tilik Weruh Nomor Loro” Teka Artikele Aris Wahyudi, Lakon Laire Antasena; Konsep “Jembar Tanpa Pagut” dalam Tradisi Wayang Ngayogyakarta, ing Jurnal Resital, Vol.12 No.1, Juni, 2011 | Bisa dicek ana ing {kene} kanggo artikel asline || AJA NGLAKONI PAGLIASI || Tulisan sing […]

#FILOLOGI

Bab Saru Sastra Jawa Kuno

“Tilik Weruh Nomor Siji” Teka Artikele Soeharto Mangkusudarmo, Erotisme dalam Teks Sastra Jawa Kuno, ing Jurnal Humaniora, Vol.17 No.1, 2005 | Bisa dicek ana ing {kene} kanggo artikel asline || AJA NGLAKONI PAGLIASI || Tulisan sing disuguhake iki njupuk inti artikel. Nek butuh […]